Executive Search en Werving & Selectie

Kantoor Marina Wijn

Foto ©2014: Enno

Executive Search

Marina Wijn Consultants zoekt actief naar kandidaten op academisch niveau. Actief zoeken betekent, dat Marina Wijn Consultants onder andere gebruik maakt van eigen en nieuwe netwerken om kandidaten te zoeken die voldoen aan het gestelde profiel, of die daaraan iets kunnen toevoegen. Het is een procedure die is gebaseerd op uitgebreide en gedegen research, en op strikte vertrouwelijkheid.

Werving & Selectie

Marina Wijn Consultants zoekt ook door middel van advertenties in print en online. Het betekent dat opdrachtgevers die, om welke reden dan ook, de bedrijfsvoering niet door het wervings- en selectieproces willen laten verstoren, de gehele wervings- en selectieprocedure aan Marina Wijn Consultants kunnen overlaten. Marina Wijn Consultants adverteert, ontvangt de sollicitaties, maakt de eerste selectie en voert de gesprekken met sollicitanten.

Breed-spectrum

Het vervullen van bepaalde functies of posities binnen een organisatie kan zodanig complex zijn dat zowel Executive Search als Werving & Selectie moeten worden ingezet. Complexe situaties zijn per definitie niet standaard en de criteria voor een dergelijke breed-spectrum search daardoor niet eenduidig. Marina Wijn Consultants kan in alle gevallen die ondersteuning bieden die het beste past bij de vraag van de opdrachtgever. Kennis en capaciteit zijn de functionele kwaliteiten die, in welke combinatie dan ook, moeten leiden tot productiviteit. Zoals dat ook geldt voor Marina Wijn Consultants.

Marina Wijn Consultants

Weesperzijde 25
1091 EC Amsterdam